مدیریت فنی (ب)

 مدیریت فنی (ب)

مدیریت فنی (ب)

نوع دوره: دوره مدیریت فنی
هزینه دوره: 15000000
■ سفارش سریع دوره

ویژه علاقه مندان و پرسنل شاغل در صنعت گردشگری

 

عناوین دروس امتحان جامع

ردیفنام درس
1شناخت صنعت گردشگری
2 شناخت مسیرهای گردشگری
3برنامه ریزی و سرپرستی گشت ها
4بازاریابی و فروش خدمات مسافرتی و گردشگری
5انگلیسی تخصصی و مكاتبات دفاتر خدمات مسافرتی
6آشنایی با قوانین و مقررات گردگشری در دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عناوین دروس غیر امتحان جامع

ردیف       نام درس                                             
1 آشنایی با مقررات صدور بلیت هوایی
2 الگو های رفتاری و اخلاق حرفه ای گردشگری
3 آشنایی با كاربرد فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری
4

 آشنایی با امور مالی و مبانی حسابداری دفاتر خدمات

مسافرتی و گردشگری

5آشنایی با گردشگری سلامت 

 

 

 

 

 

 

 

ثبت نام آغاز شد...

شروع كلاس ها مهر 98

مدت دوره حدود 9 ماه

واحد ثبت نام:88543482 - 88528442

زمان آزمون جامع نیمه بهمن 98


Untitled Document